Cá Viên

40,000đ

Cá Chim

160,000đ

Cá Ngừ

110,000đ

Cá Bớp

135,000đ

Cá Dứa

45,000đ

Cá Tầm

110,000đ

Cá Basa

40,000đ

Cá Hồi

95,000đ