Kho Chung Đại Dương (hải sản)

 

Địa chỉ: 123/15 Đường số 3, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 0974 841 212 - 0984 07 1088

Email: chungdaiduong2014@gmail.com

Facebook: Thực phẩm đông lạnh "Chung Đại Dương"

Liên hệ