Cá Viên

40,000đ

Cá Chim

160,000đ

CÁ BỚP

210,000đ

CÁ TRẮM GIÒN

Liên hệ

MỰC GHIM

125,000đ

Vai cừu

190,000đ

KNUCKLE

170,000đ

CHUCK ROLL

170,000đ

CLOD, IW VP

158,000đ

N/E BRISKET, IW

130,000đ

FINGER

165,000đ

SHIN/SHAND

152,000đ

TOPSIDE, IW VP

175,000đ

RUMP, IW/VAC

165,000đ

FLAPMEAT

170,000đ

cá hồi filet

Liên hệ

Bụng Cá Hồi

Liên hệ

Trứng Cá HỒI

Liên hệ

Thịt nai

100,000đ

Cá Hồi

95,000đ

Cá Basa

40,000đ

Cá Tầm

110,000đ

Cá Dứa

45,000đ

Cá Bớp

135,000đ

Cá Ngừ

110,000đ

Cá Chim

160,000đ

Bắp Bò Nga

130,000đ

Bắp Bò Úc

140,000đ

Cố Bò Úc

135,000đ

Bò File

145,000đ

Gân Bò

90,000đ

Cá Viên

40,000đ

Bò viên

45,000đ

Sụn gà

85,000đ

Tai heo

70,000đ

Mực sữa

100,000đ